Träd in i mitt rike

Åke Smedberg, 1993

Vad vet om varandra? Om dem vi lever närmast? Om oss själva?…

Åke Smedbergs berättelser är stigar in i ett mörkt, oförklarligt landskap. Han söker inga enkla svar, utan de linjer av smärta som löper genom människornas inre. En smärta som måste vidröras och blottläggas, för att någon frihet ska bli möjlig.