Strålande stjärna

Åke Smedberg, 1996

I Strålande stjärna berättar Åke Smedberg om ett förflutet som inte vill släppa greppet och om en rasande kamp för att bryta med ett nästan övermäktigt socialt och känslomässigt arv. Något som blir möjligt först när vreden stillas.