In på benen

Åke Smedberg, 1989

Lars-Erik Ragnarsson. Lasse Raggen kallad, eller Vargen Ragnarsson. I sextiotalets mitt var han ett av landets stora medeldistanslöften, numera är han snickare på en tynande bruksort – samma ort där han vuxit upp och tillbringat i stort sett hela sitt vuxna liv.

Men vem är han? Vad är det som driver honom allt längre in i en återvändsgränd av desperation och ensamhet?…