Landet, där det ligger

Åke Smedberg, 1981

En diktcykel och en resa genom landet, där det ligger:

”… Avlångt, avsides, avmätt
Svart och vitt
som texten i en katekes
Tryggt
som en betongvagga
Men darrande
Ångande av vattendrag och tystna…”