In på benen

Åke Smedberg, 1985

”Mongoliets hästar består av sex berättelser, sinsemellan mer eller mindre fristående, men sammanlänkade av ett gemensamt bakgrundstema, en gemensam klangbotten: drömmen om frihet, något slags möjlig frihet…”