In på benen

Åke Smedberg, 1976

Debutdiktsamling. ”Många av dikterna handlar om någon form av utstötthet eller utanförvarande, socialt eller individualpsykologiskt. Jag har vandrat runt en del i utkanterna av det här samhället, genom jobb och kontakter jag haft. Det är genom dessa sprickor i fasaderna som jag tycker mig ha fått något grepp om den verklighet vi lever i, ett visst perspektiv på vårt samhälle…”