Hässja

Åke Smedberg, 2000
ISBN 9789100100353

I Hässja skildrar Åke Smedberg på en glimrande vacker prosa sin egen uppväxttrakt strax utanför Sundsvall och det egna vuxenblivandet. I förtätade betraktelser väver han samman dokumentation, minnen och fiktion…

”… I Smedbergs beskrivningar av det lätt förfallna glesbygdslandskapet utvecklas ett så klangfullt och stringent språk att bilderna av kantstöttheten nästan omärkligt transformeras till en behagligt karg poesi. För att uppnå den effekten krävs betydligt mer än bara språkkänsla och professionalism – det ska också kärlek till…. Han har förstås också skrivit en vacker, skör och totalt tidlös bok. Och dessutom fjärmat sig så långt från de inkörda litterära strukturerna att det måhända blivit lättare att utläsa hans speciella genialitet.”

Henrik Jansson, Hufvudstadsbladet, Helsingfors