Lubbe

Jag har fått Ludvig Nordström-priset för 2016. Och känner mig naturligtvis hedrad. Det här är vårt enda litterära pris som exklusivt riktar sig till novellister och bland tidigare pristagare finns namn som Inger Edelfelt, Stewe Claeson, Hasse Gunnarsson, Cecilia Davidsson, Oline Stig m.fl. Hedrad, alltså!